Short Insight on Synod

Isang biyaya ang pagkakaroon ng Synod on Synodality sa buong Simbahan. Na may tema: Tungo sa Nakikilakbay na Simbahan. Nagkakabuklod. Nakikilahok. Nagmimisyon. Ito’y parang isang ilaw na nagbigay liwanag sa Simbahan sa kabila ng pinagdaraang pandemya.  Para itong isang pintuan na nagbukas ng maraming oportunidad para mapakinggan ang daing at tinig ng mga nasa balisbisan ng ating lipunan at Simbahan.  Nakisangkot at nakilakbay ang lahat, lalo’t higit ang mga Obispo, mga pari, mga laykong katuwang sa misyon, para marating ang iba’t-ibang sector at iba’t ibang relihiyon na itunuturing din nating mga kalakbay at kasama sa Simbahan.

Ang Apostolic Vicariate of Calapan ay lubos na nakiisa at sumabay sa proseso ng malawakang Synodal Consultation Process na ginawa sa lahat ng parokya, Parochial Schools at iba’t ibang institusyon.  Pinangunahan ito ng ating Apostolic Administration si Very Rev Fr. Nestor J Adalia, at kaugnay nito kinuha niya si Fr. Vicente R. Uy bilang point person para sa buong proseso ng Synod on Synodality.  Bumuo ng Diocesan Synodal Team at Diocesan Synodal Secretariat na magiging katuwang sa buong daloy ng Synodal Consultation Process.  Nakipagtulungan ang mga kaparian, mga lider layko ng parokya at iba’t-ibang sector para ito ay maisakatuparan.  Sa kasagsagan ng pandemya ang mga parokya ay patuloy at nagsikap na maisagawa ito, pinagbuhusan ng oras at panahon ang ginawang Consultation process.  Iba’t-bang karanasan ang nangibabaw lalo’t higit sa mga nakisangkot sa Consultation Procees, sa kanilang pakikinig naramdaman na ang Simbahan ay malayo pa sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap at walang kakayahan.  Matapos ang malawakang Synodal Consultation Process ang Diocesan Synodal Team ang nagsikap magtabulate nito para makuha ang resulta ng mga datos. 

0