Kasimbahanan

Apostolate Sa panibagong taon ng paghuhubog ay muling inilunsad ang pag aapostolate ng mga seminarista. Dahil sa pandemyang ating naranasan ay isinantabi muna ang pagkakaron ng in person apostolate at sa halip ay mas pinagtibay ay buhay pag mimisyon gamit ang social media. Dito ay nabuo at naisakatuparan ng komunidad ng Saint Augustine Major Seminary na magkaroon ng isang programa na tinatawag na Kasimbahanan. Isang programa na tumatalakay sa mga nangyayari sa simbahan at sa lipunana na tunay na kapupulutan ng aral. At makalipas nga ang dalawang taon mula ng tayo ay tamaan ng Covid19, muling naibalik ang face to face apostolate ng mga seminarista. Nagagawa nang muling makapaglingkod ng mga seminarista sa mga batang inabanduna (orphans) at sa mga kapatid nating nasa bilangguan. Gayun din ay muli nang nakabalik ang mga seminarista sa mga parokya at komunidad upang patatagin at buhayin ang BEC. Gayun pa man, kahit may in person apostolate na ay patuloy pa rin ang programa na kasimbahanan. Sa taong ito ng synodo at tunay na isang biyaya ang maging kalakbay ng mga tao. Isang kalakbay na nakikinig at nakikiniig.

0