News and Events

Test Again

Test Again Page

Bilang pagbibigay-daan sa Buwan ng Bokasyon noong Agosto sa Apostoliko Bikaryato ng Calapan, inilunsad ng Diocesan Commission on Social Communications and Mass …

After two years of an unforgettable COVID-19 pandemic it is an early Christmas gift for the local church of the Apostolic Vicariate …

Kasimbahanan

Apostolate Sa panibagong taon ng paghuhubog ay muling inilunsad ang pag aapostolate ng mga seminarista. Dahil sa pandemyang ating naranasan ay isinantabi …

Isang biyaya ang pagkakaroon ng Synod on Synodality sa buong Simbahan. Na may tema: Tungo sa Nakikilakbay na Simbahan. Nagkakabuklod. Nakikilahok. Nagmimisyon. …

AVC Annual Retreat

To enliven once again the spirit of mission and to renew their priestly commitment, the clergy of the Apostolic Vicariate of Calapan …

0