Service

Ang Diocesan Commission on Service ng AVC ay pangunahing tagapagpaganap ng mga gawaing paglilingkod ng lokal na simbahan para sa pagtataguyod ng dignidad ng tao, kagalingang panlahat, panlipunang kapayapaan at katarungan, kaayusan ng kapaligiran ng tao, (pulitika, ekonomiya, kultura at ekolohiya). Ang tunguhin ng gawaing paglilingkod ng ko m isyon ay tulungan ang tao at ang mga temporal na institusyon patungo sa daan ng Kaligtasan.

Pananaw

Isang matatag na Komisyon ng Paglilingkod ng AVC, naka-ugat kay Kristo kung saan ang mga parokya at Bikaryato Poraneo (Vicariate Forane) ay nagkaroon ng kakayahan sa pagtatag ng makatarungan, maunlad, likas-kaya at nakapagsasariling Munting kapitbahayang Kristiyano.

Program Goal

Pagsapit ng taong 2015, ang Komisyon ng Paglilingkod ay nakapagtatag ng mga huwarang MKK sa bawat Bikaryato Poraneo (Vicariate Forane) at nakapagtatag sa parokya ng Parish Social Ministry na kumikilos at nagsasakatuparan ng gawaing paglilingkod.

Organizational Goal

Pagsapit ng taong 2015, ang Komisyon ng Paglilingkod ay isang ganap na sentro ng paghuhubog sa pagsasabuhay ng gawaing paglilingkod at nagpapakilos ng mga pangunahing kaagapay ng Munting kapitbahayang Kristiyano (MKK), sa pa-rokya at mga sektor, mga NGO at PO.

Misyon

Kaming bumubuo ng Komisyon ng Pagli- lingkod ng AVC, sumusunod sa kalooban ng Ama, naka-ugat kay Kristo at naglalakbay sa patnubay ng Banal na Espiritu, tumutugon sa tawag ng pagpapanibago ng simbahan at lipunan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos ay sama-sama at buong pusong nagtatalaga ng sarili sa mga sumusunod:

 1. Paninindigan ang pagpapatatag at pagpapaunlad ng Munting kapitbahayang Kristiyano.
 2. Patuloy na isusulong ang mga sumusunod na pagpapahalaga at mga prinsipyo sa pagtatatag ng Munting Kapit bahayang Kristiyano:
 • Simbahan ng mga Maralita
 • Kapayapaang nakabatay sa Kataru-ngan
 • Transformative Politics (Pulitikang nagpapanibago)
 • Sustainable Development (Tuloy-tuloy na pag-unlad)
 • Business Growth towards Common Good (Pag-unlad sa pangangalakal tungo sa kagalingang panlahat)
 • Environmental Stewardship (Pangangalaga sa Kapaligiran)

Batayan ng Pagkakatatag

Ito ay itinatag ayon sa turo ng Banal na Kasulatan tungkol sa Plano ng Pag-ibig ng Ama sa sanlibutan at ang kaganapan ng Pag-ibig ng Ama sa alay na pag-ibig ni Hesus sa Tao patungo sa daan ng kaligtasan, ang mga sulat ng mga propeta sa Matandang Tipan tungkol sa katarungan, at ang mga 0-pisyal at permanenteng turo ng Inang Simbahan buhat sa halaw na mga Social Encyclicals ng mga Santo Papa sa paglipas ng panahon at ang mga pagbabagong nakapaloob sa mga ito.

Mga Aktwal na Programang Panlipunan sa Kasalukuyan

CAPACITY BUILDING. Ito ay programa na nagkakaloob ng kasanayan, pag-aaral at mga estratehiya sa iba’t-ibang larangan tulad ng BOSSAW, Sustainable Agriculture, Community organizing and Community Development, Conflict Management, Disaster Preparedness, Environmental Awareness Seminars, Awareness Seminar on Migration, Voter’s Education at iba pang mga katulad na pagsasanay.

ADVOCACY for ENVIRONMENTAL PROTECTION and ENHANCEMENT. Ito ay programa na nakikipagtuwang para sa pagsusulong na pangalagaan at paunlarin ang natitira pa na kalikasan ng lalawigan.

MIGRANTS APOSTOLATE. Ito ay pangangalagang pastoral para sa mga OFW at sa pamilya nito. Nilalayon nito na maitatag ang migrants apostolate sa bawat pa- rokya upang higit na matugunan ang mga iba’t-ibang pangangailangang pastoral bilang suporta sa mga pamilyang naiwan.

PARTICIPATION IN THE PROVINCIAL CARE FORUM. Ito ay isang forum na pinapadaloy sa gabay ng Obispo kasama ang representative ng iba’t-ibang sektor upang pag-usapan, tukuyin at bigyang aksyon ang mga napapanahong isyu at suliranin sa lalawigan.

SUSTAINABLE AGRICULTURE. Ito ay programa na nagtataguyod ng likas kayang pagsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba’t-ibang pag-aaral, kasanayan at mga estratehiya sa mga magsasaka gayundin ang personal at espiritwal na paglago nila. Isinusulong nito ang natural na pamamaraan ng pagsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng organikong pataba. Itinataguyod din nito ang pagdadala sa merkado ng mga produkto ng mga magsasaka

PASTORAL HEALTH CARE. Ito ay isang programang pangkalusugan para sa mahihirap sa pamamagitan ng dalaw maysakit, care giving sessions at referrals sa mga katuwang na ospital. Nagsusulong din ito ng paggamit ng mga medisinang galing sa halamang gamot para sa may mga karamdaman.

PARTNERSHIP with other NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION like SFI, ORNET, MESAFED and ALAMIN. Ito ay programa na nakikipagtuwang sa lahat ng sektor at institusyon na may parehang hangarin at tunguhin ng mga programa ng Apostoliko Bikaryato ng Calapan. Sa pamamagitan ng komisyon ay naitatag ang coalition at network ng maraming mga non-governmental organizations at peoples’ organization sa lalawigan.

SAVE MOTHER EARTH NO TO MINING

ALAMIN VICTORIA CHAPTER

Clustered Ministries

 1. Diocesan Commission on Justice and Peace – tumutugon sa mga gawaing pagbabantay at pagtatanggol sa Karapatang Pantao ng mga pamilya at pagsusulong ng kapayapaang panglipunan at mabuting pamamahala.
 2. Diocesan Commission on Migration – tumutugon sa mga gawaing pangangalaga sa kapakanan ng mga OFW at kanilang mga pamilya.
 3. Diocesan Commission on Environment – tumutugon sa mga usapin at problema hinggil sa mga nakaambang pa-nganib sa kapaligiran at pagpapalaganap ng organiko at likas-kayang pag sasaka.
 4. Diocesan Commission on Pastoral Health Care – tumutugon sa mga gawaing pang-espiritwal at makataong kagalingan ng mga maysakit

Special Ministries

 • ALAY KAPWA – Pangangalap ng tulong pinansyal tuwing panahon ng kuwaresma upang maging pondo sa panahon ng kalamidad at mga sakuna.
 • HAPAGASA – feeding program in partnership with HAPAGASA NATIONAL sa pamamagitan ng NASSA (National Secretariat for Social Action).
 • CARPER – pag-alalay sa mga usapin sa lupa. May 5 pamayanan na direktang inaagapayan sa tulong din ng CBCP-NASSA Agrarian Reform program

UPDATES/INFORMATION Strengthening of Parish Social Ministry

Diocesan Annual assembly of Parish Social Ministry Chair and assistant is on August 17-18 at Don Bosco Formation Center, Bansud, Oriental Mindoro. Its objectives are: “1) mapalalim ang pagtatalaga ng sarili ng ating mga lingkod layko sa mga gawaing paglilingkod, 2) magkaroon ng bahaginan ng mga matitingkad na karanasan sa paglilingkod at 3) mapaunlad ang kamalayan sa mga adbokasiya para sa kalikasan sa pamamagitan ng eco-spirituality”.

 • For the HAPAGASA Integrated Nutrition Program, there were nine parishes who responded to the survey for malnourished children. They are: San Agustin Chaplaincy, Sto. Niño Cathedral, Good Shepherd Parish, San Agustin Parish, Sacred Heart Parish, Sta. Catalina Parish, Divine Savior Parish, Sts. Peter and Paul Chaplaincy and Divine Mercy Chaplaincy.
 • There were 580 qualified malnourished children and 28 malnourished lactating and pregnant women for feeding. . San Agustin Chaplaincy, Good Shepherd Parish, Divine Mercy Chaplaincy and Sto. Niño Cathedral have started feeding program

“For was hungry and you gave me something to cat, I was thirsty and you gave me something to drink. I tell you, whenever you did this for one of the least important brothers of mine, you did it for Me!”(Matthew 25:33.40)

Diocesan Commission on Justice and Peace

 • Oriental Mindoro Advocates Movement – tugon sa Good Governance program, nasa ikatlong yugto na ng pagpupulong at pagbubuo ng mga By-laws upang maging ganap na organization, binubuo ng mga boluntaryong lingkod simbahan
 • All-GO-GO- (Alliance for Good Governance) Calapan – parallel program ng Calapan City para sa programa ng good governance. City Care Forum: On September meeting, napagkasunduan ang samasamang paglutas sa isyu ng pamamasko ng mga mangyan. Ilan dito ay:
 1. Kampanya sa hindi pagbibigay sa mga indibdwal na namamasko sa bahay-bahay, pag-iipon ng mga ibibigay sa mga Parokya
 2. Pagtatakda ng isang araw na ito ay dadalhin sa lugar nila
 3. May TWG na magsasgawa ng pag-aaral at pagkilos sa kalagayang ito na pangungunahan ni Bro. Restie Consigo.

Pastoral Health Care

Brgy. Bayani Naujan of San Agustin Chaplaincy finished the 6 months HAPAGASA feeding program, 26 children and 6 lactating women have graduated. The records showed that the once a day feeding helped much the malnourished children to gain weight and reached the target. At present there were 20 on-going feeding in 11 parishes and 16 application in HAPAGASA, with 1,031 qualified malnourished beneficiaries.

Ecology

Suggested activities to the parishes:

 • Eco – spirituality campaign up to pamayanan level
 • Vegetable Intensive Gardening on parishes
 • Monitoring and inventory of trees planted during tree planting activities
 • We actively participate on the Provincial Environment Council meetings.

Contact Us: Telefax(043) 288-3893 Email: visac_calapan@yahoo.com Episcopal Vicar on Social Ministry:

Fr. Edwin A. Gariguez
Director on Environment:
Fr. Edwin A. Gariguez
Director on Health Care:
Fr. Edwin A. Gariguez

Justice and Peace:

Migrants’ Apostolate: Lourdes L. Alarde – 09262328871
Leonor Gamilla

Carper Program:

VF Service Secretariats:
VF1, 2, 3: Lucy Gabia
VF4, 5: Flory
VF 6, 7: Mariz Montiano
VF 8: Ronie Faina
Risen Chrit: Shirley AldaShii R.lbo

Diocesan Commission on Service:
Armanado De Guzman

0